Skip to Content

Integritetspolicy

Förklaring om dataskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. På följande sidor informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Tim Kroeger & Franziska Reichel, Latitude 12 LLC, 30 N Gould St Ste 35235, Sheridan, WY 82801, E-post: [email protected]. Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna.

1.3Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du känner igen en krypterad anslutning på teckensträngen https:// och låssymbolen i webbläsarraden.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats endast för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade “serverloggfiler”). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid åtkomsttillfället
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand, om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Nätverk för leverans av innehåll

– Cloudflare
På vår webbplats använder vi ett content delivery network (“CDN”) från teknikleverantören Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (“Cloudflare”). Ett Content Delivery Network är en onlinetjänst som används för att leverera stora mediefiler (t.ex. grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via Internet. Användningen av Cloudflares innehållsleveransnätverk hjälper oss att optimera laddningshastigheterna på vår webbplats.
Behandlingen sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av ett säkert och effektivt tillhandahållande samt förbättring av stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.
Cloudfare Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.
För mer information om Cloudfare’s integritetspolicy, besök https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Kakor

För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens slut, dvs. efter att du stängt din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies ligger kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta cookies). Om cookies ställs in samlar de in och behandlar specifik användarinformation som webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på vilken cookie det gäller.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av individuella cookies som ställts in av oss, utförs behandlingen i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR antingen för att fullgöra avtalet eller i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket.
Vi samarbetar med reklampartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Du kommer att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall i följande avsnitt.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om inställningen av cookies och att du kan bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

– Krom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

– Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

– Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

5) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in i samband med ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter slutlig behandling av din förfrågan; detta är fallet om det kan härledas från omständigheterna att fakta i fråga har slutgiltigt klargjorts, förutsatt att det inte finns några rättsliga lagringsskyldigheter som strider mot detta.

6) Databehandling vid öppnande av kundkonto och för avtalshantering

I enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till oss för att fullgöra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Du kan när som helst radera ditt kundkonto. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvariges ovan angivna adress. Vi lagrar och använder de uppgifter som du tillhandahåller för avtalshantering. Efter avslutad avtalshantering eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skattemässiga och kommersiella lagringsperioder och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten ytterligare användning av uppgifter har reserverats av vår webbplats, om vilket vi kommer att informera dig om i enlighet med detta nedan.

7) Kommentarfunktion

Inom ramen för kommentarsfunktionen på denna webbplats lagras och publiceras, förutom din kommentar, information om tidpunkten för skrivandet av kommentaren och namnet på den kommentator du har valt på webbplatsen. Dessutom loggas och lagras din IP-adress. Denna IP-adress lagras av säkerhetsskäl, i händelse av att den berörda personen kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom att lämna en kommentar. Vi behöver din e-postadress för att kontakta dig om en tredje part skulle invända mot att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för lagring av dina uppgifter är Art. 6 (1) punkt b och f i GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part anser att de är olagliga.

Som användare kan du prenumerera på uppföljande kommentarer. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande för att säkerställa att du är ägare till den angivna e-postadressen (double opt-in-förfarande). Den rättsliga grunden för databehandling i samband med prenumeration på kommentarer är Art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst avregistrera dig från prenumerationer på aktuella kommentarer med framtida verkan. Se bekräftelsemeddelandet för ytterligare information om möjligheten att avsluta prenumerationen.

8) Användning av dina uppgifter för direktreklam

8.1Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi att skicka dig regelbunden information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Uppgiften om eventuella ytterligare uppgifter är frivillig och används för att vi ska kunna rikta oss till dig personligen. Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrev. Detta innebär att vi inte kommer att skicka något nyhetsbrev till dig om du inte uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att vi skickar ett sådant nyhetsbrev. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemeddelande till dig där du ombeds bekräfta att du vill ta emot framtida nyhetsbrev genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 6 (1) punkt a i GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som angetts av Internet Service Provider (ISP) samt datum och tid för registrering så att vi kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för att göra reklam med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges ovan. Efter din avbokning raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

8.2Om du har angett din e-postadress till oss vid köp av produkter förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden om produkter som liknar dem som du redan har köpt till dig via e-post. I enlighet med § 7 (3) i den tyska lagen mot illojal konkurrens behöver vi inte inhämta ett separat samtycke från dig. I detta avseende utförs databehandling endast på grundval av vårt legitima intresse för personlig direktreklam enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om du inledningsvis har invänt mot att din e-postadress används för detta ändamål kommer vi inte att skicka något e-postmeddelande till dig. Du har rätt att när som helst invända mot framtida användning av din e-postadress för ovan nämnda reklamändamål genom att meddela den personuppgiftsansvarige som anges i början av detta dokument. I detta avseende behöver du bara betala överföringskostnaderna enligt grundtarifferna. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

8.3Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA(https://mailchimp.com), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Detta utlämnande sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.

MailChimp använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet för vår räkning. För utvärderingsändamål innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som representerar bildfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. På så sätt kan vi avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. tidpunkt för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna lämnas uteslutande i pseudonymiserat format och kopplas inte till andra personuppgifter från dig. En direkt personlig relation är utesluten. Dessa uppgifter används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.

Om du vill invända mot dataanalysen för statistiska utvärderingsändamål måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Dessutom kan MailChimp använda dessa uppgifter enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR även på grundval av sitt eget legitima intresse för den efterfrågeorienterade utformningen och optimeringen av tjänsten samt för marknadsundersökningsändamål, till exempel för att fastställa från vilka länder mottagarna kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att rikta sig till dessa mottagare eller vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part.

För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal (“Data-Processing-Agreement”) med MailChimp på grundval av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföringen av dina personuppgifter till MailChimp. Om du är intresserad av att ta del av detta databehandlingsavtal kan du göra det på följande Internet-länk: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/

MailChimp är också certifierat enligt det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield” och åtar sig därmed att följa EU:s dataskyddsbestämmelser.

MailChimps integritetspolicy kan läsas på: https://mailchimp.com/legal/privacy/

9) Användning av sociala medier

9.1Facebook som standard-plugin

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins (“plugins”) från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Plugins är märkta med en Facebook-logotyp eller tillägget “Facebook Social Plug-in” eller “Facebook Social Plugin”. En översikt över Facebook-plugins och deras utseende finns på: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet skickas direkt från Facebook till din webbläsare och integreras i sidan. Genom denna integration får Facebook information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en server hos Facebook i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook kan Facebook omedelbart koppla ditt besök på vår webbplats till din Facebook-profil. Om du interagerar med plugins, t.ex. genom att klicka på knappen “Jag gillar” eller genom att lämna en kommentar, överförs denna information också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras även på din Facebook-profil och skickas till dina Facebook-vänner.

Den beskrivna databehandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Facebooks legitima intressen i införandet av personlig reklam i syfte att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och i syfte att efterfrågeorienterad design av tjänsten.
Om du inte vill att Facebook ska koppla den information som samlas in via vår webbplats direkt till din Facebook-profil, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra laddning av Facebook-plugins och därmed de databehandlingsprocesser som beskrivs ovan med tillägg för din webbläsare för framtiden, t.ex. med skriptblockeraren “NoScript”(https://noscript.net/).

Facebook Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, liksom dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Facebooks dataskyddsdeklaration på: https://www.facebook.com/policy.php

9.2Instagram som standardplugin

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins (“plugins”) för onlinetjänsten Instagram som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Plug-ins är märkta med en Instagram-logotyp, t.ex. i form av en Instagram-kamera. En översikt över Instagram-plugins och hur de ser ut finns på: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Instagrams servrar. Instagram överför innehållet i insticksprogrammet direkt till din webbläsare och integrerar det i sidan. Denna integration informerar Instagram om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Instagram-profil eller för närvarande inte är inloggad på Instagram. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Instagram-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Instagram kan Instagram omedelbart koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Instagram-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen, t.ex. genom att trycka på knappen “Instagram Camera”, överförs denna information också direkt till en Instagram-server och lagras där. Informationen publiceras även på ditt Instagram-konto och skickas till dina kontakter.
De beskrivna databehandlingsprocesserna utförs i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Instagrams legitima intressen i införandet av personlig reklam i syfte att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och i syfte att efterfrågeorienterad design av tjänsten.
Om du inte vill att Instagram ska koppla den information som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra laddning av Instagram-plugins och därmed de databehandlingsförfaranden som beskrivs ovan med tillägg för din webbläsare för framtiden, t.ex. med skriptblockeraren “NoScript”(http://noscript.net/).
Instagram LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Se Instagrams integritetspolicy för syfte och omfattning av datainsamling och vidare bearbetning och användning av data av Instagram och dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet på: https://help.instagram.com/155833707900388/

9.3Pinterest som standardinsticksprogram

Vi använder så kallade sociala plugins (“plugins”) från det sociala nätverket Pinterest som drivs av Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA (“Pinterest”). Plugins är märkta med en Pinterest-logotyp (t.ex. knappen “Pin it”). En översikt över Pinterest-plugins och deras utseende finns på: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterests servrar. Pluginet överför så kallade protokolldata till Pinterest-servern i USA. Denna logginformation kan inkludera IP-adressen, adressen till besökta webbplatser som har Pinterest-funktionalitet, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, din användning av Pinterest och cookies. Om du interagerar med insticksprogrammen, t.ex. genom att trycka på knappen “Pin it”, överförs motsvarande information också direkt till en Pinterest-server och lagras där. Informationen kommer också att publiceras på Pinterest och visas på ditt Pinterest-konto.

Den beskrivna databehandlingen sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Pinterests legitima intressen i införandet av personlig reklam i syfte att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och för syftet med den efterfrågeorienterade utformningen av tjänsten.

Om du inte vill att Pinterest ska samla in din information via vår webbplats och eventuellt slå samman den med dina användardata på Pinterest, bör du logga ut från Pinterest innan du besöker vår webbplats.

Du kan också förhindra laddningen av Pinterest plug-ins och därmed de databehandlingsförfaranden som beskrivs ovan med tillägg för din webbläsare för framtiden, t.ex. med skriptblockeraren “NoScript”(https://noscript.net/).
Se Pinterests integritetspolicy för syfte och omfattning av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Pinterest och dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet på: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

9.4Twitter som standardplugin

På vår webbplats används så kallade Social Plugins (“Plugins”) från mikrobloggtjänsten Twitter som drivs av Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Plugin-programmen är märkta med Twitters logotyp, t.ex. i form av en blå “Twitter-fågel”. En översikt över Twitter-plugins och deras utseende finns på: https://about.twitter.com/de/resources/buttons

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Twitters servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt från Twitter till din webbläsare och integreras i sidan. Integrationen ger Twitter information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Twitter-profil eller för närvarande inte är inloggad på Twitter. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Twitter-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Twitter kan Twitter omedelbart koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Twitter-konto. Om du interagerar med plugin-programmen, t.ex. genom att trycka på “Twitter”-knappen, överförs motsvarande information också direkt till en Twitter-server och lagras där. Informationen kommer också att publiceras på ditt Twitter-konto och skickas till dina kontakter.

Den beskrivna databehandlingen sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Twitters legitima intressen i införandet av personlig reklam i syfte att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och i syfte att behovsorientera utformningen av tjänsten.

Om du är medlem i Twitters sociala nätverk och vill begränsa insamlingen av information om vår webbplats och sammanställningen av dina användaruppgifter med den information om dig som lagras på Twitters sociala nätverk, bör du logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats.

Du kan förhindra laddning av Twitter-plugins och därmed den databehandling som beskrivs ovan även med tillägg för din webbläsare för framtiden, t.ex. med skriptblockeraren “NoScript”(https://noscript.net/).
Twitter Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Twitter samt dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Twitters dataskyddsdeklaration på: https://twitter.com/privacy.

10) Användning av videofilmer

12.1Användning av YouTube-videor

Denna webbplats använder YouTube-inbäddningsfunktionen för visning och uppspelning av videor som erbjuds av leverantören YouTube, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland (“Google”).

För detta ändamål används det utökade dataskyddsläget för att säkerställa, enligt leverantörens information, att användarinformation endast kommer att lagras när uppspelningsfunktionen för videon startas. När uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas ställer leverantören in “YouTube”-cookies för att samla in information om användarnas beteende. Enligt uppgifter från YouTube är användningen av dessa cookies bl.a. avsedd att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och undvika olämpliga åtgärder. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill bli associerad med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i synnerhet enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen i införandet av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet. Vid användning av YouTube kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar. i USA.

Oavsett om den inbäddade videon spelas upp eller inte, upprättas en anslutning till Googles nätverk “dubbelklick” när du besöker denna webbplats. Detta kan leda till ytterligare databehandling som ligger utanför vår kontroll.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i Förenta staterna, Google LLC. är certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, som garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan hämtas här: https://www.privacyshield.gov/list.

Ytterligare information om YouTubes sekretesspolicy finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på: www.google.com/policies/privacy/

10.2Användning av Vimeo-videor

På vår webbplats är plugins från videoportalen Vimeo från Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA inbäddade. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Vimeos servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Vimeo direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom denna integration får Vimeo information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har ett Vimeo-konto eller för närvarande inte är inloggad på Vimeo. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Vimeo-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Vimeo kan Vimeo omedelbart koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Vimeo-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen (t.ex. trycker på startknappen för en video) överförs denna information också direkt till en Vimeo-server och lagras där.

Den beskrivna databehandlingen utförs i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Vimeos berättigade intresse för marknadsundersökningar och den behovsbaserade utformningen av tjänsten.

Om du inte vill att Vimeo ska tilldela de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Vimeo-konto, måste du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Vimeo samt dina relaterade rättigheter och sekretessinställningar finns i Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Vimeo, Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan hämtas här: https://www.privacyshield.gov/list.

För videor från Vimeo som är inbäddade på vår webbplats integreras spårningsverktyget Google Analytics från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, automatiskt. Detta gäller Vimeos egen spårning som vi inte har tillgång till och som inte kan påverkas av vår webbplats. Google Analytics använder “cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen kommer i allmänhet att överföras till och lagras av Google på servrar i USA, där den också kan överföras till servrar från Google LLC.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i Förenta staterna, Google LLC. är certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, som garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan hämtas här: https://www.privacyshield.gov/list.

Denna behandling utförs i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av Vimeos berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.

11) Online-marknadsföring

11.1Användning av affiliate-program

– Amazons partnerprogram (AmazonPartnerNet)
Vi deltar i Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan “Amazon”) partnerprogram AmazonPartnerNet. I detta sammanhang har vi placerat annonser på vår webbplats som länkar som leder till erbjudanden på olika Amazon-webbplatser. Amazon använder cookies, som är små textfiler som lagras på din slutenhet för att kunna spåra ursprunget till beställningar som genereras via sådana länkar. Bland annat kan Amazon känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats. Denna information krävs för betalningshantering mellan oss och Amazon. Om informationen också innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse i behandlingen av provisionsbetalningar med Amazon i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR.
Ytterligare information om Amazons användning av data finns i Amazon.de Privacy Policy på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?language=en_GB&nodeId=201644950
Om du vill blockera utvärderingen av användarbeteende via cookies, kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies, och bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Du kan också avaktivera intressebaserade annonser på Amazon via länken: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201645090.
– AWIN Nätverk för prestationsbaserad annonsering
Vi deltar i Performance Advertising Network från AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (nedan kallat “AWIN”). Inom ramen för sina spårningstjänster lagrar AWIN cookies för att dokumentera transaktioner (t.ex. leads och försäljning) på slutenheter hos användare som besöker eller använder webbplatser eller andra online-erbjudanden från sina kunder (t.ex. registrera sig för ett nyhetsbrev eller göra en beställning i en onlinebutik). Dessa cookies används endast i syfte att korrekt fördela framgången för ett reklammedium och motsvarande fakturering inom dess nätverk.
En cookie innehåller endast information om när ett visst reklammedium har klickats på av en terminal. AWIN Tracking Cookies innehåller en individuell sekvens av siffror som inte kan tilldelas den enskilda användaren och som dokumenterar affiliate-programmet för en annonsör, utgivaren och tidpunkten för användarens åtgärd (klick eller visning). AWIN samlar också in information om den mobila enhet från vilken en transaktion utförs, t.ex. operativsystemet och den webbläsare som anropas. Om informationen även innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt berättigade ekonomiska intresse i behandlingen av provisionsbetalningar med AWIN i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR.
Om du inte vill att cookies ska lagras i din webbläsare kan du göra detta genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta. Du kan avaktivera lagring av cookies i respektive webbläsare under verktyg/internetalternativ, begränsa dem till vissa webbplatser eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart en cookie skickas. Observera dock att du i detta fall måste förvänta dig en begränsad visning av online-erbjudanden och begränsad användarvägledning. Du kan också när som helst radera cookies. I så fall tas den information som finns lagrad i den bort från din mobila enhet.
För mer information om AWIN:s användning av data, se företagets integritetspolicy: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

– Booking.com

Jag deltar i Booking.coms affiliateprogram. På mina sidor integrerar Booking.com annonser och länkar till Booking.coms webbplats, där jag kan tjäna pengar på reklamersättning. Booking.com använder cookies för att spåra beställningarnas ursprung. Detta gör det möjligt för Booking.com att känna igen att du har klickat på affiliate-länken på min webbplats. Lagringen av “Booking.com cookies” baseras på Art. 6 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse i detta, eftersom endast genom cookies kan beloppet för dess affiliate-ersättning bestämmas. Mer information om hur Booking.com använder data finns i vår integritetspolicy.

– GetyourGuide

Jag deltar i GetyourGuides affiliate-program. På mina sidor länkar GetyourGuide annonser och länkar till GetyourGuides webbplats där jag kan tjäna pengar genom reklamersättning. GetyourGuide använder cookies för att förstå beställningarnas ursprung. Detta gör det möjligt för GetyourGuide att känna igen att du har klickat på affiliate-länken på min webbplats. Lagringen av “GetyourGuide-cookies” baseras på Art. 6 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse i detta, eftersom endast genom cookies kan beloppet för dess affiliate-ersättning bestämmas. Mer information om hur Booking.com använder data finns i vår integritetspolicy.

– Kommissionen Junction:

Java Script-kod från Conversant International Limited, Unit 101, Q House, Furze Road, Sandyford, Dublin 18, Irland (Commission Junction) har laddats ned på vår webbplats. Om du har aktiverat JavaScript i din webbläsare och inte har installerat en Java Script Blocker, kan din webbläsare skicka personuppgifter till Commission Junction. Vi vet inte vilka uppgifter som Commission Junction kopplar till de mottagna uppgifterna och för vilka ändamål Commission Junction använder dessa uppgifter. För mer information, se sekretesspolicyn för Commission Junction: http://www.conversantmedia.com/legal/datenschutzrichtlinien. Om du helt vill förhindra att skräpkod körs från Commission Junction kan du installera en javaskriptblockerare (t.ex. www. noscript.net eller www.ghostery.com).

Cookies från våra partner

Om du använder vår webbplats för att boka en resa med en av våra affärspartners, tillåter vi denna affärspartner att använda cookies för att registrera denna bokningsprocess. Detta gör det möjligt för våra affärspartner att förstå att du har använt det erbjudande som presenteras på vår webbplats. Eventuellt använder våra partners information om din bokning för att förbättra ditt erbjudande.

12) Tjänster för webbanalys

Google (Universal) Analytics

– Google Analytics med demografiska egenskaper
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland (“Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookies om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs i allmänhet till en Google-server och lagras där. Vid användning av Google Analytics kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar. i USA.
Denna webbplats använder Google Analytics uteslutande med tillägget “_anonymizeIp()”, vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter en direkt personlig relation. Som ett resultat av förlängningen kommer din IP-adress tidigare att förkortas av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringssyften.
För vår räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra Google-data.
Du kan neka till användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan permanent förhindra Google från att samla in data som genereras av cookies om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att behandla dem. Du kan ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Som ett alternativ till insticksprogrammet eller för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar Google Analytics att samla in data på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar endast för denna webbläsare och denna domän. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen: Inaktivera Google Analytics
Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

13) Verktyg och övrigt

13.1Google Maps

Vår webbplats använder Google Maps (AP’I) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva (lands)kartor för att visa geografisk information på ett visuellt sätt. Om du använder den här tjänsten ser du var vi finns och det blir lättare för dig att hitta oss.

När du öppnar undersidor som innehåller Google Maps-kartan överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till och lagras av Google på servrar. Vid användning av Google Maps kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar. i USA. Detta gäller oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad med eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att vara direkt kopplade till ditt konto. Om du inte vill att din profil ska associeras med Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen i införandet av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas. Om du vill göra det måste du kontakta Google för att utöva denna rättighet.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i Förenta staterna, Google LLC. är certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, som garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan hämtas här: https://www.privacyshield.gov/list.

Om du inte samtycker till att dina uppgifter i framtiden överförs till Google i samband med användningen av Google Maps, kan du helt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. I detta fall kan Google Maps och kartvisningen på denna webbplats inte användas.

Googles användarvillkor hittar du på: https://policies.google.com/terms?hl=en. De ytterligare användarvillkoren finns på: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps hittar du på Googles webbplats (“Googles integritetspolicy”) på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

13.2Google Web Fonts

Denna webbplats använder webbteckensnitt som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”) för att visa teckensnitt på ett enhetligt sätt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För att göra detta måste den webbläsare du använder ha en anslutning till Googles servrar. Vid användning av Google Maps kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar. i USA. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Google Web Fonts används för en enhetlig och attraktiv presentation av våra online-erbjudanden och användningen ligger i vårt berättigade intresse i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av din dator.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i Förenta staterna, Google LLC. är certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, som garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan hämtas här: https://www.privacyshield.gov/list.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

13.3 Flerspråkighet genom plugin-programmet WPML

Enligt WPML:s support är pluginet förenligt med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Källa: WPML

13.4 VG Vört

Cookies och rapporter om tillträdessiffror

Vi använder “session cookies” från VG Wort, München, för att mäta tillgången till texter för att registrera sannolikheten för kopiering. Sessionscookies är små enheter av information som en leverantör lagrar i RAM-minnet på besökarens dator. Ett slumpmässigt genererat unikt identifikationsnummer, ett så kallat sessions-ID, lagras i en sessionscookie. Dessutom innehåller en cookie information om dess ursprung och lagringsperiod. Sessionscookies kan inte lagra några andra data. Dessa mätningar utförs av Kantar Germany GmbH med hjälp av den skalbara centrala mätmetoden (SZM). De hjälper till att fastställa kopieringssannolikheten för enskilda texter för ersättning av upphovsmäns och förläggares rättsliga anspråk. Vi samlar inte in några personuppgifter via cookies.

Många av våra sidor är försedda med JavaScript-anrop, genom vilka vi rapporterar åtkomsterna till Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). Vi gör det därmed möjligt för våra författare att delta i utdelningen av VG Wort, vilket säkerställer den lagstadgade ersättningen för användning av upphovsrättsskyddade verk i enlighet med § 53 UrhG.

Det är också möjligt att använda våra erbjudanden utan cookies. De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan dock avaktivera lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart cookies skickas.

Sekretesspolicy för användning av det skalbara centrala mätsystemet.

Vår webbplats och vår mobila webbplats använder “Scalable Central Measurement Procedure” (SZM) från Kantar Germany GmbH för att fastställa statistiska parametrar för att bestämma sannolikheten för kopiering av texter.

Anonyma mätvärden samlas in i processen. Mätningen av antalet åtkomster använder alternativt en sessionskaka eller en signatur, som skapas från olika automatiskt överförda uppgifter från din webbläsare, för igenkänning av datorsystem. IP-adresser behandlas endast i anonymiserad form.

Förfarandet utvecklades i enlighet med dataskyddet. Det enda syftet med förfarandet är att fastställa sannolikheten för kopiering av enskilda texter.

Enskilda användare identifieras inte vid något tillfälle. Din identitet förblir alltid skyddad. Du kommer inte att få någon reklam via systemet.

14) Den registrerades rättigheter

14.1Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande omfattande rättigheter som registrerad (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter:

 • Den registrerades rätt till tillgång enligt art. 15 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till rättelse i enlighet med art. 16 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”) enligt art. 17 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med art. 18 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till information i enlighet med art. 19 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
 • Rätt att återkalla ett givet samtycke i enlighet med Art. 7 (3) GDPR
 • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med Art. 77 I DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

14.2RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ DE GRUNDER SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE OCH SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN ANVÄNDS FÖR ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING. KAN DU GÖRA EN INVÄNDNING ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTNYTTJAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTREKLAM.

15) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och – om relevant – på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter på grundval av Art. 6.1 b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringstiden om de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller inleda avtalet och/eller om vi inte längre har ett berättigat intresse av ytterligare lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av Art. 6 (1) punkt f GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med art. 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan tillhandahålla tvingande skäl för behandling som är värd skydd som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring på grundval av Art. 6 (1) punkt f GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med Art. 21 (2) I GDPR.

Om inte annat anges i informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

16) Displayannonser

Mediavine Programmatisk annonsering (Ver 1.1)

Webbplatsen samarbetar med Mediavine för att hantera intressebaserad reklam från tredje part som visas på webbplatsen. Mediavine visar innehåll och annonser när du besöker webbplatsen, vilket kan använda cookies från första och tredje part. En cookie är en liten textfil som skickas till din dator eller mobila enhet (i denna policy kallad “enhet”) av webbservern så att en webbplats kan komma ihåg viss information om din surfaktivitet på webbplatsen.

Förstapartscookies skapas av den webbplats som du besöker. En tredjepartscookie används ofta för beteendebaserad annonsering och analys och skapas av en annan domän än den webbplats du besöker. Tredjepartscookies, taggar, pixlar, beacons och annan liknande teknik (gemensamt kallade “taggar”) kan placeras på webbplatsen för att övervaka interaktion med reklaminnehåll och för att rikta in och optimera reklam. Varje webbläsare har funktioner som gör att du kan blockera både första- och tredjepartscookies och rensa webbläsarens cache. Under “Hjälp” i menyfältet i de flesta webbläsare kan du läsa om hur du slutar acceptera nya cookies, hur du får meddelande om nya cookies, hur du inaktiverar befintliga cookies och hur du rensar webbläsarens cacheminne. Mer information om cookies och hur du inaktiverar dem finns på All About Cookies.

Utan cookies kanske du inte kan dra full nytta av webbplatsens innehåll och funktioner. Observera att om du avvisar cookies innebär det inte att du inte längre kommer att se annonser när du besöker vår webbplats. Om du väljer att inte delta kommer du fortfarande att se icke-personanpassade annonser på webbplatsen.

Webbplatsen samlar in följande uppgifter med hjälp av en cookie när den visar personliga annonser:

 • IP-adress
 • Typ av operativsystem
 • Version av operativsystem
 • Enhetstyp
 • Språk på webbplatsen
 • Typ av webbläsare
 • E-post (i hashad form)

Mediavines partner (företag som anges nedan med vilka Mediavine delar data) kan också använda dessa data för att länka till annan slutanvändarinformation som partnern har samlat in på egen hand för att leverera riktade annonser. Mediavine Partners kan också separat samla in uppgifter om slutanvändare från andra källor, såsom annons-ID eller pixlar, och länka dessa uppgifter till uppgifter som samlats in från Mediavine-utgivare för att tillhandahålla intressebaserad annonsering över din onlineupplevelse, inklusive enheter, webbläsare och appar. Dessa uppgifter omfattar användningsdata, cookieinformation, enhetsinformation, information om interaktioner mellan användare och annonser och webbplatser, geolokaliseringsdata, trafikdata och information om en besökares hänvisningskälla till en viss webbplats. Mediavine Partners kan också skapa unika ID för att skapa målgruppssegment, som används för att tillhandahålla riktad reklam.

Om du vill ha mer information om denna praxis och veta hur du väljer att delta i eller avstå från denna datainsamling, besök National Advertising Initiative opt out page. Du kan också besöka Digital Advertising Alliance webbplats och Network Advertising Initiative webbplats för att få mer information om intressebaserad annonsering. Du kan ladda ner AppChoices-appen på Digital Advertising Alliances AppChoices-app för att välja bort i samband med mobilappar, eller använda plattformskontrollerna på din mobila enhet för att välja bort.

För specifik information om Mediavine Partners, de uppgifter som var och en samlar in och deras datainsamling och sekretesspolicy, besök Mediavine Partners.

[no_toc]
Rate this page

Sharing is caring!