Skip to Content

Felställda tänder – kan en osynlig tandställning hjälpa?

Vad är en felställning, vilka felställningar finns det och kan de behandlas med osynliga tandställningar?

Osynliga tandställningar (aligners) är ett smärtfritt, billigt och effektivt sätt att korrigera olika tandfel.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

De kan dock inte användas i alla fall, eftersom tandskenorna endast tillåter en begränsad rörelse av tänderna.

Här kan du ta reda på vilka olika typer av felställningar det finns och om det är möjligt att behandla med osynliga tandställningar.

En kvinna håller en justering i handen och ler

Vad menas egentligen med felställning?

Om en eller flera tänder i över- eller underkäken inte är placerade på rätt sätt kallas detta tandfel (dentoalveolär dysgnathi). Tänderna växer till exempel inte ut på avsett ställe, är sneda eller vridna.

Felställda tänder kan orsaka olika problem. Å ena sidan är de estetiska, eftersom patienterna konfronteras med sina oregelbundna tänder varje gång de ser sig i spegeln.

I vissa fall kan detta leda till osäkerhet och ett bristande självförtroende. De drabbade personerna undviker att le öppet eller håller handen för munnen när de umgås med andra.

Men felställningar kan också ha negativa konsekvenser för hälsan. Snedställda framtänder gör det t.ex. svårare att bita av. Om tänderna är för snedvridna eller sitter för nära varandra kan det vara svårt att rengöra tänderna eller äta.

I princip ökar en uttalad felställning av tänderna risken för karies och parodontit, eftersom oregelbundet placerade tänder ofta är svårare att sköta med tandborste och tandtråd.

Sist men inte minst kan de också leda till talstörningar eller talfel som t.ex. lismning.

Vårt tips: Vi rekommenderar i allmänhet att du får dina tänder professionellt rengjorda två gånger om året. Särskilt om du lider av felställningar. Under tiden täcker även en del av de lagstadgade sjukförsäkringarna denna tjänst helt eller delvis.

Vad är en felställning?

Man talar alltid om käkfelställning (skelettdysgnathi ) när formen på över- eller underkäken är nedsatt (t.ex. för smal överkäke) eller när över- och underkäkens position i förhållande till varandra är felaktig.

Precis som felställda tänder kan felställda käkar också orsaka allvarliga hälsoproblem.

Det kan till exempel handla om smärta eller för tidigt slitage av de temporomandibulära lederna. En felställd käke kan också leda till synnedsättning. Till exempel om underkäken är betydligt mindre eller större än överkäken.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vilka är de olika typerna av felställningar?

Det finns olika typer av felställda tänder som kan ha större eller mindre inverkan på hälsa och utseende.

Vi vill ge dig en översikt över de vanligaste felställningar. För att få en bättre jämförelse visar vi först en normal bit:

Normalt bett - normalt bett

Tandspalt (diastema)

En tandspalt är ett för stort utrymme mellan de centrala framtänderna i överkäken. I mer sällsynta fall förekommer det även tandluckor i underkäken.

Tandgap - diastema - felställningar

Överbett (prognathism)

Överbett (prognathism) uppstår alltid när överkäken är för stor i förhållande till underkäken eller när underkäken är för liten. Överkäken är sedan framskjuten.

Överbett - felställningar

Djupt bett och överbett

Vid ett djupt bett når de övre framtänderna för långt ner och täcker de nedre framtänderna i underkäken.

Vid överbett är de övre framtänderna också lutande inåt.

Förbett/underbett (avkomma)

Vi talar alltid om fram- eller underbett när underkäken är för lång i förhållande till överkäken eller när överkäken är för liten i förhållande till underkäken.

Underbett - frambett - felställningar

Nära klyftan

Trångboddhet är när tänderna inte har tillräckligt med utrymme i käken. Detta kan vara ärftligt eller bero på tandförflyttning.

Trångboddhet - felställningar

Korsbett

Vi talar alltid om ett korsbett när de nedre sidotändernas kusper biter lateralt förbi de övre sidotändernas kusper.

Man skiljer mellan huvudbett, ensidigt korsbett och bilateralt korsbett.

Korsbett - felställningar

Förskjutning (retention)

En kvarstående tand är en tand som inte bryter ut vid en viss tidpunkt. Retention eller förskjutning är när tandkärnans placering i benet också förändras.

Öppet bett

En lucka mellan de övre och nedre framtänderna som inte kan stängas kallas öppet bett. Även om hörntänderna och kindtänderna ligger fast över varandra finns det fortfarande en lucka mellan framtänderna.

Öppet bett - felställningar

Saknade tänder (aplasi)

Om tänderna inte bildas (aplasi) växer inga permanenta tänder efter mjölktänderna, eftersom dessa inte finns med från födseln. Mjölktänderna sitter då kvar i protesen längre än vanligt.

För många tänder (hyperdontia)

Ett överdrivet antal tänder kallas hyperdontia. De kan uppträda som tvillingtänder, som sammansmältning, som vidhäftning eller som multipla eller dubbla formationer.

Kan felställningar behandlas med tandregler?

Aligners utövar ett lätt tryck på tänderna när de bärs. På så sätt pressas de gradvis in i önskad position.

På detta sätt kan den osynliga tandställningen korrigera milda till måttliga tandförskjutningar.

Det kan till exempel handla om klyftor mellan tänderna. Dessa kan vanligtvis stängas om de inte är alltför uttalade. Tänder som står för nära varandra och andra felställningar kan också korrigeras i många fall.

Dessa felställningar kan korrigeras med osynliga tandskenor.

  • Tandspalt (diastema)
  • Nära klyftan
  • Korsbett
  • Bett i huvudet
  • Djupt bett
  • öppen bett

Den osynliga tandställningen kan dock nå sina gränser om det rör sig om allvarliga felställningar.

Även vid allvarliga käkfelställningar är det vanligtvis inte möjligt att korrigera med tandreglering. Samma sak gäller för problem med kägel- och tandled, broar och implantat.

I detta fall är det oundvikligt att använda fast tandställning. Den kan nämligen användas ännu mer flexibelt och utöva mer tryck.

När är det nödvändigt med käkoperation före behandling?

Vid mycket komplicerade tandfel, som till exempel en uttalad käkfel (dysgnathi), kan käkkirurgi vara nödvändigt.

Detta är dock ganska ovanligt och beslutas individuellt av ortodontisten. De flesta felställningar kan dock behandlas utan kirurgi hos vuxna.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vanliga frågor om felställningar

Är felställningar dåliga?

Felställningar av tänderna är inte dåliga i sig själva och är dessutom relativt vanliga. De kräver endast behandling om de stör tuggning, tal eller andning eller orsakar smärta eller slitage på tänderna.

Vilka problem kan uppstå vid felställningar?

Felställda tänder är inte bara visuellt störande utan kan också påverka hälsan hos den berörda personen. De kan till exempel orsaka problem med att tugga och bita, förhindra noggrann rengöring (vilket kan leda till tandsten och karies) och orsaka talproblem eller smärta.

Hur ser en korrekt tandställning ut?

Tandläkare och ortodontister definierar korrekt tandställning på följande sätt: Tänderna i överkäken och tänderna i underkäken griper in i varandra som ett kugghjul. De övre framtänderna biter ungefär två till tre millimeter ovanför de nedre. Dessutom är överkäken lite bredare än underkäken.

Ung man får tandregler på tandläkarmottagningen
Rate this post

Sharing is caring!