Skip to Content

Hur snabbt flyttas tänderna med tandställning?

Hur snabbt flyttas tänderna med tandställning? I den här artikeln får du reda på när du kan förvänta dig de första resultaten.

Tandställning kan vara en livsförändrande behandling när det gäller att korrigera felställda tänder.

Även om det är viktigt att förstå att hastigheten med vilken tänderna flyttas med tandställning beror på ett antal faktorer, kan vi ändå titta på några allmänna riktlinjer.

I den här artikeln kommer vi att ta en djupgående titt på frågan: “Hur snabbt flyttas tänderna med tandställning?”

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vad är egentligen en tandställning?

En tandställning är en ortodontisk apparat som används för att korrigera felställda tänder och käkavvikelser.

Den består av metallklämmor, -band och -trådar som fästs eller tas bort på tänderna.

Syftet med en tandställning är att gradvis ändra tändernas position och uppnå en korrekt tandställning.

Tandställningen spelar en viktig roll för den allmänna munhälsan.

Förutom estetiska skäl kan en felaktig tandställning leda till problem som karies, tandköttssjukdomar, käkledsbesvär och till och med talrubbningar.

Tandställning är en effektiv lösning för att korrigera dessa problem.

Man sätter tandställning i munnen - Hur snabbt flyttas tänderna med tandställning?

Vilka typer av tandställningar finns det?

Det finns olika typer av tandställningar som kan väljas efter individuella behov och preferenser. Här är några av de vanligaste typerna:

1. Fast tandställning

Fasta tandställningar är den mest traditionella typen av tandställning. Den består av metallskenor som limmas fast på tänderna och en tråd som kopplar samman skenorna.

Tandställningen utövar ett konstant tryck på tänderna, vilket möjliggör en gradvis förflyttning.

2. lösa tandställningar

Lösa tandställningar används ofta på barn eftersom de är lättare att rengöra och underhålla.

Den består av en plastkropp med trådelement och kan avlägsnas av patienten.

Denna typ av ortos kan dock endast göra begränsade korrigeringar och kräver en hög grad av disciplin för att användas regelbundet.

3. osynliga tandställningar (aligners)

Osynliga tandställningar består av transparenta, skräddarsydda skenor som placeras över tänderna.

De är nästan osynliga och kan enkelt tas bort för att äta och borsta tänderna.

Eftersom leverantörer som DrSmile använder avancerad teknik är skenorna effektiva, smärtfria och relativt billiga.

Faktorer som påverkar hastigheten för tandförskjutning

Hur snabbt tänderna flyttar sig med tandställning varierar från person till person. Det finns dock några viktiga faktorer som kan påverka denna hastighet:

Ålder 1

Patientens ålder spelar en viktig roll för hur snabbt tanden förskjuts.

Barn och ungdomar har vanligtvis en högre benomsättningshastighet, vilket innebär att deras tänder kan röra sig snabbare än vuxnas.

Men även vuxna kan uppnå framgångsrika resultat med tandställning, även om behandlingen kan ta lite längre tid.

2. typ av stag

Vilken typ av tandställning som används kan också påverka hastigheten på tandförskjutningen.

Fasta tandställningar skapar vanligtvis en konstant kraft, medan avtagbara tandställningar kan utöva mindre tryck.

Aligner-behandlingar är ofta lämpliga för milda till måttliga bettfel och kan därför ta lite kortare tid.

3. Felställningens svårighetsgrad

Hur allvarlig bettavvikelsen är har en direkt inverkan på hur lång tid behandlingen tar.

Ju större korrigering, desto längre tid tar det vanligtvis att uppnå önskat resultat.

Din tandregleringsspecialist kan ge dig en realistisk uppskattning av hur lång tid just din behandling kommer att ta.

4. iakttagande av dräktighetstiden

Att bära tandställningen regelbundet och konsekvent är avgörande för att tandväxlingen ska lyckas och gå snabbt.

Om du inte bär din tandställning på rätt sätt kan det förlänga behandlingstiden avsevärt.

Det är viktigt att följa tandregleringsspecialistens anvisningar och att använda tandställningen under den rekommenderade användningstiden per dag.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Tandställning: Hur snabbt flyttas tänderna?

Den genomsnittliga behandlingstiden med tandställning varierar vanligtvis mellan 18 och 36 månader.

Denna tid kan dock vara kortare eller längre beroende på individuella faktorer.

Regelbundna besök hos tandregleringsspecialisten rekommenderas under behandlingen för att övervaka framstegen och göra justeringar vid behov.

Det är viktigt att notera att tandväxlingens hastighet inte bör reduceras till enbart behandlingens varaktighet.

Varje patient reagerar olika på behandlingen och individuella variationer kan förekomma. Därför är det viktigt att ha tålamod och följa din tandregleringsspecialists instruktioner.

Tips för snabbare tandväxling

Om du vill maximera hastigheten för tandväxling med tandställning ska du följa dessa tips:

1. Upprätthålla god munhygien.

Det är viktigt att rengöra tänderna noggrant och upprätthålla en god munhygien när du bär tandställning.

Detta hjälper till att förhindra plack och karies och ser till att dina tänder håller sig friska.

2. följa ortodontistens instruktioner

Din ortodontist kommer att ge dig specifika instruktioner om hur du ska bära och sköta din tandställning.

Det är viktigt att följa dessa instruktioner noggrant för bästa resultat och för att förkorta behandlingstiden.

3. följa en balanserad diet

En balanserad kost är viktig för dina tänder och kan också påverka hur snabbt tandväxlingen sker.

Se till att du får i dig tillräckligt med näringsämnen som är viktiga för att bygga upp benstomme och tänder.

4. Undvik klibbiga och hårda livsmedel

Vissa livsmedel som karamell, tuggummi och hårda karameller kan göra att tandställningen lossnar eller skadas.

Undvik dessa livsmedel under behandlingen för att undvika oönskade fördröjningar.

Ung kvinna hos tandläkaren

Potentiella utmaningar vid behandling med tandställning

Vissa utmaningar kan uppstå under tandregleringsbehandlingen.

Det är viktigt att vara medveten om dessa utmaningar och vidta lämpliga åtgärder för att hantera dem:

1. obehag och smärta

Det är normalt att tänderna känns lite känsliga i början efter att tandställningen har satts på eller justerats.

Detta obehag brukar avta inom några dagar. Du kan också ha ont när din tandregleringsspecialist justerar eller drar åt din tandställning.

Att bära tandställning bör dock i allmänhet inte vara smärtsamt. Om du har ihållande smärta bör du kontakta din tandregleringsspecialist.

2. språksvårigheter

Det kan ta lite tid att vänja sig vid att tala normalt med tandställning.

Under de första dagarna kan du ha problem med att uttala vissa ljud eller ord.

Med tiden kommer din tunga att vänja sig vid tandställningen och ditt uttal kommer att normaliseras.

3. Justering av staget

Det kan ta lite tid för din mun att vänja sig vid att bära tandställning.

Under de första dagarna kan kinderna och läpparna kännas lite irriterade när de anpassar sig till tandställningen.

Med tiden kommer dock din mun att vänja sig vid tandställningen och obehaget kommer att minska.

Kvinna jämför tandregler med fasta tandställningar

Betydelsen av eftervård

När behandlingen med tandställning är klar är det viktigt med lämplig eftervård för att bibehålla de uppnådda resultaten på lång sikt.

Detta beror på att tandställningar inte alltid är billiga, så du kanske bara vill göra behandlingen en gång om det är möjligt. Här är några viktiga aspekter av eftervård:

1. hållare

När tandställningen har tagits bort rekommenderas vanligtvis en retainer för att säkerställa att dina tänder inte flyttar sig igen.

En retainer är en ortodontisk apparat som används för att bibehålla den uppnådda tandställningen.

Det är viktigt att använda retainern regelbundet, enligt din tandregleringsspecialists anvisningar.

2. Uppföljande undersökningar.

Regelbundna uppföljningar hos din tandregleringsspecialist är viktiga för att kontrollera dina tänder och resultatens stabilitet.

Din tandregleringsspecialist talar om för dig hur ofta du bör gå på dessa undersökningar.

3. Långtidsvård

Det är viktigt att du upprätthåller en god munhygien även efter avslutad behandling.

Borsta tänderna två gånger om dagen, använd tandtråd och gå regelbundet till tandläkaren för att se till att dina tänder och ditt tandkött håller sig friska.

Hur lång tid det tar att flytta tänder med tandställning kan variera beroende på olika faktorer som ålder, typ av tandställning, hur allvarlig felställningen är och hur väl man följer tandställningens tidsangivelser.

Det är viktigt att ha tålamod och följa tandregleringsspecialistens instruktioner noggrant för bästa resultat.

Tala med din tandregleringsspecialist om din specifika situation. Han kommer att kunna ge dig de bästa råden.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vanliga frågor om ämnet: Hur snabbt flyttas tänderna med tandställning?

Här svarar vi på några vanliga frågor om ämnet “Hur snabbt flyttas tänderna med tandställning?

Är tandreglering smärtsam?

Behandling med tandställning kan orsaka obehag och lätt smärta i början när tänderna anpassar sig till tandställningen. I de flesta fall är obehaget dock minimalt och försvinner inom några dagar.

Kan jag äta normalt med tandställning?

Ja, du kan vanligtvis äta normalt med tandställning. Vi rekommenderar dock att du undviker klibbiga och hårda livsmedel för att undvika skador på tandställningen. Din tandregleringsspecialist kommer att ge dig specifika rekommendationer om vilka livsmedel du bör undvika under behandlingen.

Kan jag utöva sport under tandställningen?

Ja, du kan utöva sport under din tandregleringsbehandling. Vid kontaktintensiva sporter är det dock rekommenderat att använda munskydd för att skydda tänder och tandställning från skador. Tala med din tandregleringsspecialist om vilket som är det bästa alternativet för ett bettskena.

Hur länge ska jag ha min retainer?

Den rekommenderade användningstiden för en retainer kan variera från fall till fall. Det rekommenderas vanligtvis att man bär retainern regelbundet under en viss tid efter att tandställningen har avslutats. Din tandregleringsspecialist kommer att ge dig exakta instruktioner.

Hur kan jag rengöra mina tänder under tandställningen?

Det är viktigt att du rengör tänderna noggrant när du har tandställning. Använd en mjuk tandborste och rengör tänderna noggrant runt tandställningen. Komplettera din munhygien med tandtråd och eventuellt munvatten för att uppnå optimal rengöring.

Rate this post

Sharing is caring!