Skip to Content

Raka tänder med Invisalign: När ser du vad?

Invisalign: När börjar du se något? Många patienter som befinner sig mitt i en behandling ställer sig frågan. Vi talar om för dig när du kan förvänta dig de första resultaten.

Det finns en mängd olika alternativ när det gäller tandreglering, men Invisalign har visat sig vara en av de mest populära och effektiva metoderna.

Invisalign erbjuder ett diskret sätt att korrigera tänderna utan att förlita sig på traditionella metallskenor och trådar.

Men när kan du se de första resultaten och hur fungerar Invisalign överhuvudtaget?

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vad är Invisalign egentligen?

Invisalign är en tandregleringsmetod som bygger på genomskinliga skenor. Dessa skenor tillverkas individuellt för varje patient och är praktiskt taget osynliga.

Till skillnad från traditionella tandställningar kan de enkelt tas bort för att underlätta ätande och tandhygien.

Visste du att du har rätt till Om du inte är nöjd med resultatet av din behandling har du rätt till en Invisalign Refinement.

Hur fungerar Invisalign?

Invisalign-behandlingen består av flera steg. Först görs en grundlig undersökning av en kvalificerad Invisalign-leverantör som upprättar en behandlingsplan.

Därefter tillverkas skräddarsydda skenor som byts ut med jämna mellanrum för att gradvis flytta tänderna till önskad position.

Invisalign: När börjar du se något?

Första resultaten med Invisalign: När ser du vad?

Tidpunkten då de första resultaten blir synliga kan variera från patient till patient. Det finns dock några viktiga faktorer som kan påverka denna tid.

Så frågan “Invisalign: Från när kan du se vad?” kan besvaras ungefärligt:

1. Början av behandlingen

Under de första veckorna av Invisalign-behandlingen kan patienten behöva vänja sig vid skenorna.

Detta kan leda till att tänderna är lite känsliga i början. Efter denna anpassningsfas bör dock patienterna gradvis märka av de första förändringarna.

2. Kontinuerliga förbättringar

Under behandlingen byts skenorna ut regelbundet så att tänderna flyttas gradvis.

Varje ny skena för tänderna närmare den önskade positionen. Därför förbättras resultaten kontinuerligt över tiden.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Andra faktorer som spelar roll

Invisalign – vid vilken tidpunkt ser du något? Hur lång tid det tar innan de första resultaten syns kan bero på andra faktorer.

1. Individuella och fysiska faktorer

Hur snabbt framstegen sker kan variera från patient till patient.

Hur allvarliga bettavvikelserna är, hur kroppen reagerar på behandlingen och hur väl man följer användningsrekommendationerna kan alla påverka resultatet.

2. Utövarens erfarenhet.

Invisalign-utövarens erfarenhet och expertis spelar också en roll.

En erfaren behandlare kan optimera behandlingsplanen och se till att tänderna korrigeras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

3. rekommendationer för klädsel

För att uppnå bästa resultat är det viktigt att följa bruksanvisningarna.

Tandställningen bör bäras minst 20 till 22 timmar per dag för att säkerställa en effektiv korrigering.

Hur märker du av förändringarna?

De förändringar som uppnås med Invisalign kan uppfattas på olika sätt beroende på patienten.

1. Anpassningsprocessen

Det kan ta lite tid för patienterna att vänja sig vid skenorna. Under denna tid kan de märka förändringar i hur deras tänder känns.

Detta kan uppfattas som ett litet tryck eller en förskjutning.

2. Återkoppling från patienterna.

Många patienter rapporterar att de märker de första förändringarna i sina tänder efter bara några veckors behandling.

Detta kan vara en positiv motivation för att fortsätta behandlingen.

En ung kvinna håller en osynlig tandställning i handen och pekar på den.

Tips för att påskynda resultaten med Invisalign

Om du vill påskynda resultaten av din Invisalign-behandling finns det några Invisalign-tips som du kan följa.

1. Använda tandställningen regelbundet

Det är viktigt att använda tandställningen regelbundet och att följa de rekommenderade bytesintervallen. Detta är det enda sättet att effektivt korrigera tänderna.

2. God munhygien

God munhygien är särskilt viktigt under Invisalign-behandlingen.

Tandställningen ska alltid rengöras innan den sätts in igen för att undvika bakterieansamlingar.

3. Följsamhet till behandlingsrekommendationer.

Invisalign-utövaren kommer att ge rekommendationer för behandlingen. Det är viktigt att följa dessa och att gå på regelbundna kontroller för att följa utvecklingen.

DrSmile är ett billigare alternativ till Invisalign

Behöver du bara en estetisk korrigering av framtänderna eller har du bara en lätt till måttlig felställning?

Då rekommenderar vi helt klart billigare leverantörer som DrSmile. Eftersom företaget erbjuder mycket bra valuta för pengarna och kommunicerar sina priser på ett transparent sätt.

Endast högkvalitativa material och den senaste tekniken används i produktionen “made in Germany & USA”.

Med hjälp av appen övervakar tandläkare och ortodontister regelbundet behandlingsförloppet. Sist men inte minst erbjuder DrSmile ett nöjdhetslöfte.

I den här artikeln jämför vi de två leverantörerna mer i detalj: DrSmile vs Invisalign. Du kan boka en kostnadsfri och icke-bindande konsultation här.

Slutsats om Invisalign: När börjar man se vad?

Invisalign är ett diskret och effektivt sätt att korrigera tänderna.

Resultaten kan variera från patient till patient, men med tålamod och följsamhet till användningsrekommendationerna kan imponerande resultat uppnås.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vanliga frågor om Invisalign: När ser du vad?

Här svarar vi på några vanliga frågor om rengöring av Invisalign med rengöringskristaller.

Kan Invisalign användas för alla typer av felställda tänder?

Invisalign kan användas för de flesta felställningar. Det är dock viktigt att konsultera en kvalificerad Invisalign-utövare för att avgöra lämpligheten för behandling.

Är Invisalign smärtsamt?

De flesta patienter upplever en viss ömhet eller tryckkänsla i början, men detta bör avta efter några dagar.

Kan jag rengöra mina aligners själv?

Vi rekommenderar att du rengör aligners med en speciell rengöringslösning eller med en tandborste och vatten. Använd dock inte tandkräm eftersom det kan skada aligners.

Kan jag äta normalt under Invisalign-behandlingen?

För att undvika skador bör tandställningen tas bort innan du äter. Det rekommenderas att skölja noggrant före återinsättning.

Är resultaten av Invisalign permanenta?

Resultaten av Invisalign kan vara permanenta, men långvarig stabilisering med retainer krävs för att förhindra att tänderna flyttas tillbaka.

Rate this post

Sharing is caring!