Skip to Content

Äntligen vackra tänder: Orsakar tandställning smärta?

Orsakar tandställningen smärta? Här hittar du all information om ämnet, orsakerna och metoderna för smärtlindring.

Tandställningar är ortodontiska hjälpmedel som används för att korrigera felställda tänder och skapa ett vackert leende.

Många människor, särskilt barn och tonåringar, behöver en tandställning för att räta ut tänderna och få ett optimalt bettmönster.

Innan man bestämmer sig för att få sina tänder rättade är det viktigt att veta om tandställningen orsakar smärta och hur man ska hantera den.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vad är egentligen en tandställning?

En tandställning består av olika komponenter såsom brackets, bågskenor och elastik.

Brackets fästs på tänderna och bågspiralen förs genom brackets för att utöva det tryck som krävs.

Tandställningen applicerar gradvis tryck på tänderna för att få dem i önskad position.

Varför behöver du tandställning?

Tandställning behövs för att korrigera olika bettavvikelser, t.ex. trångställning, mellanrum mellan tänderna, överbett eller underbett.

Genom att korrigera dessa felställningar kan tandställningen inte bara förbättra leendets utseende, utan även optimera käkens funktion och förebygga långsiktiga munhälsoproblem.

Ung kvinna med fast tandställning hos tandläkaren - Smärta från tandställning

Vilka är de olika typerna av tandställning?

Det finns olika typer av tandställningar som används av ortodontister. De två huvudkategorierna är fasta tandställningar och avtagbara tandställningar.

1. Fast tandställning

Fast tandställning består av konsoler som limmas fast på tänderna och bågar som kopplar samman konsolerna.

De ger ett kontinuerligt tryck och ärvanligtvis mer effektiva för att korrigera komplexa tandfelställningar.

2. borttagbara tandställningar

Avtagbara tandställningar används ofta som ett alternativt behandlingsalternativ för mindre allvarliga bettavvikelser.

De kan tas bort när du äter eller borstar tänderna.

Avtagbara tandställningar kan kräva en längre behandlingsperiod och konsekvent användning för att uppnå önskat resultat.

3. osynliga tandställningar (aligners)

Osynliga tandställningar består av transparenta, skräddarsydda skenor som placeras över tänderna.

De är nästan osynliga och kan enkelt tas bort för att äta och borsta tänderna.

Eftersom leverantörer som DrSmile använder avancerad teknik är kostnaden för osynliga tandställningar vanligtvis lägre än för traditionella tandställningar.

Hur fungerar en tandställning?

Hur tandställningen fungerar beror på vilken typ av tandställning det är.

1. Fast tandställning

Fasta tandställningar fungerar genom att de trycker på tänderna och gradvis flyttar dem till önskad position.

Tandregleringsspecialisten justerar regelbundet bågen för att öka trycket på tänderna och stödja rörelsen.

2. borttagbara tandställningar

Avtagbara tandställningar fungerar på samma sätt som fasta tandställningar, men de kan tas bort av patienten. De måste dock bäras konsekvent för att vara effektiva.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Orsakar tandställningen smärta?

Ja, det är normalt att tandställningen orsakar viss smärta och obehag, särskilt under de första dagarna efter insättning eller anpassning.

Smärtan kan vara olika intensiv och variera från person till person.

Smärta efter insättning

Efter att tandställningen har satts in kan tänderna vara känsliga och smärta kan uppstå.

Detta beror på att tänderna måste anpassa sig till den nya kraften och tandställningen.

Tryck och obehag

Tandställningen utövar ett konstant tryck på tänderna för att flytta dem.

Detta tryck kan leda till ett allmänt obehag som kan uppfattas som tryckkänslighet.

Sår och friktion

Metallkomponenterna i tandställningen kan orsaka friktion och leda till sår i munhålan.

Detta kan orsaka smärta, särskilt om tungan eller kinderna kommer i kontakt med den.

Smärta vid inpassning

Om tandställningen justeras för att öka trycket kan tillfällig smärta uppstå.

Tänderna måste åter anpassa sig till den ökade kraften.

Smärta efter inpassning

Efter anpassningen kan det ta några dagar för tänderna att vänja sig vid den ökade kraften.

Smärta kan förekomma under denna tid, men bör gradvis avta.

Kvinna jämför tandregler med fasta tandställningar

Smärta från tandställning: tips för smärtlindring

Det finns flera sätt att lindra smärtan i samband med tandställning:

  1. Smärtstillande medel: Vid svår smärta kan receptfria smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol vara till hjälp.
  2. Använd vax: Genom att applicera specialvax på konsolerna och trådarna kan du minska friktionen och skydda ömma punkter.
  3. Ät mjuk mat: Under de första dagarna efter att tandställningen har satts in eller justerats kan mjuk mat som soppor, yoghurt eller gröt minska obehaget.
  4. Kylning: Att kyla kinderna med en ispåse eller en kall trasa kan lindra smärta och svullnad.
  5. Använd munvatten: Munvatten med desinficerande eller lugnande egenskaper kan hjälpa till att läka sår och lindra smärta.

Hur länge varar smärtan från tandställningen?

Hur långvarig smärtan är i samband med tandställning kan variera från person till person.

Vanligtvis avtar smärtan inom några dagar till en vecka när tänderna vänjer sig vid kraften och tandställningen.

När bör du besöka tandläkaren?

Det är viktigt att regelbundet besöka tandregleringsspecialisten för att få behandlingen övervakad.

Men om smärtan är outhärdlig eller varar längre än en vecka bör du uppsöka tandläkare för att utesluta eventuella komplikationer.

Leende kvinna med vita tänder

Smärta i samband med behandling med tandställning

Under tandregleringen kan vissa händelser eller justeringar orsaka tillfällig smärta. Här är några av dem:

1. Byte av båge

När tandregleringsspecialisten ändrar tandställningens båge kan detta orsaka tillfällig smärta eftersom tänderna måste anpassa sig till den nya kraften.

2. aktivering av gummiband

Om elastiken fastnar i tandställningen eller aktiveras kan det orsaka smärta.

Elastiken lägger extra tryck på tänderna för att uppnå specifika rörelser.

3. Lyftning av hängslen

Ibland dras tandställningen åt för att öka trycket på tänderna och påskynda rörelsen. Detta kan orsaka tillfällig smärta.

Slutsats om smärta vid användning av tandställning

Tandställning kan orsaka tillfällig smärta och obehag när tänderna gradvis flyttas till rätt position.

Det är viktigt att förstå att denna smärta är normal och bör avta med tiden.

Med rätt smärtlindringstekniker och konsekvent behandling kan upplevelsen av att bära tandställning bli mycket bekvämare.

Men om smärtan kvarstår eller är outhärdlig bör tandläkaren alltid konsulteras för att utesluta eventuella problem.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vanliga frågor om smärta vid användning av tandställning

Här svarar vi på några vanliga frågor om ämnet “smärta från tandställning”.

Hur länge håller smärtan i sig efter att tandställningen har satts in?

Smärtan efter att tandställningen satts på kan vara i ca 2-3 dagar. Därefter bör de gradvis avta i takt med att tänderna vänjer sig vid den nya styrkan.

Är det normalt att det gör ont i tänderna efter att tandställningen har satts in?

Smärtan efter att tandställningen satts på kan vara i ca 2-3 dagar. Därefter bör de gradvis avta i takt med att tänderna vänjer sig vid den nya styrkan.

Hur kan du lindra smärtan från tandställningen?

Smärtan från tandställningen kan lindras med smärtstillande medel, vax, mjuka livsmedel, kylning och munvatten.

Vilka livsmedel bör undvikas för att förebygga smärta?

Det är lämpligt att undvika hårda, klibbiga eller knapriga livsmedel eftersom de kan sätta extra tryck på tänderna och tandställningen.

Är tandställning smärtsamt för alla?

Känsligheten för smärta kan variera från person till person. Alla upplever inte svår smärta i samband med tandställning, men det kan förekomma visst obehag.

Hur lång tid tar det för tänderna att vänja sig vid fasta tandställningar?

Anpassning till fast tandställning kan ta några dagar till flera veckor eftersom tänderna måste vänja sig vid det konstanta trycket.

Kan man ha tandställning när man idrottar?

I de flesta fall bör tandställningen bäras under idrott. Vid kontaktintensiva sporter är det dock lämpligt att använda munskydd för att skydda tänderna och tandställningen från skador.

Kan tandställning med vax också lindra andra problem?

Ja, tandställningsvax kan också hjälpa till med andra problem som kindbitning eller skarpa kanter på tandställningen.

Är alla tandställningar gjorda av metall?

Nej, det finns även tandställningar av keramik eller plast som är mindre synliga.

Hur ofta bör du låta justera tandställningen?

Frekvensen för återjustering beror på den individuella behandlingsplaneringen. I regel justeras tandställningen var 4-8:e vecka.

Rate this post
Alexander
Author: Alexander

Sharing is caring!