Skip to Content

Kompletterande tandvårdsförsäkring Aligner: Täcks behandlingen?

Kompletterande tandvårdsförsäkring Aligner: Täcks kostnaderna för tandreglering med osynliga tandställningar och vad ska man tänka på när man väljer taxa?

Aligners fortsätter att vara på frammarsch och blir mer populära varje år, särskilt bland vuxna.

För även om vi fortfarande var i gott sällskap med trådar och fästen som tonåringar kan många av oss i vuxen ålder helt enkelt inte föreställa oss en vardag med trådar och fästen i munnen.

Det är därför inte konstigt att fler och fler vuxna väljer att få sina tänder rätade med osynliga tandregleringsskenor. De är trots allt ett diskret, smärtfritt och kostnadseffektivt alternativ till fasta tandställningar.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Faktum är att tandreglerna nu är tillgängliga till ett mycket lägre pris än fasta tandställningar. Men även här uppstår kostnader på fyrasiffriga belopp som inte är lätta att bära för alla.

Alignerna är tillverkade av högkvalitativa material och måste tillverkas på laboratoriet. Dessutom tillkommer kostnader för ett eller flera möten med tandläkaren eller ortodontisten samt för den stora organisatoriska insatsen.

Många kompletterande tandvårdsförsäkringar annonserar att de även täcker tandreglering för vuxna. Men gäller detta ens för aligners och betalar försäkringen även om det bara är ett kosmetiskt problem?

I den här artikeln svarar vi på alla viktiga frågor om ämnet: ” Kompletterande tandvårdsförsäkring aligners – täcks kostnaderna för behandlingen?”

Här hittar du en jämförelse av de viktigaste leverantörerna av tandskenor.

Kvinna som ler och håller upp ett par tandregler - Dental Aligner Insurance

Hur mycket kostar egentligen osynliga tandregler?

Kostnaderna för en tandkorrigering med tandreglering baseras på följande faktorer:

  • svårighetsgraden av felställningen
  • Behandlingens varaktighet och det antal skenor som behövs.
  • Vilken typ av korrigering som önskas.
  • tandläkarens eller ortodontisten individuella arvode

Du kommer att få veta det slutliga priset för din behandling så snart en behandlingsplan har upprättats under ditt första möte.

Du kan till exempel förvänta dig dessa kostnader från den välkända leverantören DrSmile:

Engångsbetalning

Betalning i delbetalningar

LÄTT

22.990kr

425kr per månad*

MEDELSVÅR

27.990kr

517kr per månad*

KOMPLEX

31.990kr

591kr per månad*

* Räntan är baserad på en betalningsperiod om 72 månader och inkluderar en 10,32 % årsränta (på en nominell ränta om 9,90%) på det kontanta priset. För ett kontant pris på 22 990 kr, exempelvis, blir det totala priset 30 582 kr.

Här hittar du mer detaljerad information om DrSmile-priserna.

Vårt tips : DrSmile erbjuder generellt sett mycket bra värde för pengarna och kommunicerar sina priser öppet.

Jag själv (artikelns redaktör) är för närvarande mitt uppe i behandlingen och kan utan förbehåll rekommendera alignerleverantören till dig. Jag rapporterar regelbundet om mina personliga erfarenheter i mina videor.

Här kan du ta reda på om din felställning lämpar sig för behandling med aligner.

Vad betalar sjukförsäkringsbolagen?

Vid allvarliga felställningar täcker sjukförsäkringsbolagen vanligtvis kostnaderna för tandställning för barn och ungdomar.

Till skillnad från vad som gäller för minderåriga måste felställningar av tänder och käkar hos vuxna däremot medföra allvarliga hälsobegränsningar för att sjukförsäkringen ska bidra till kostnaderna för att korrigera tänderna eller till och med täcka dem helt.

Dessa inkluderar medfödda missbildningar i ansiktet eller käken eller skelettdysgnathi. Om käkens felställning beror på en olycka betalar sjukförsäkringsbolagen också.

Men även i dessa fall är det bara minimibestämmelserna som täcks inom ramen för standardförmånerna. Detta innebär att behandling med osynliga tandregler i princip är utesluten.

Ung kvinna på gott humör i tandläkarstolen

Tandvårdstilläggsförsäkring: Vilka kostnader täcker den?

Den kompletterande tandvårdsförsäkringen är inte beroende av inkomst och skyddar patienterna mot höga privata egenavgifter hos tandläkaren eller ortodontisten.

Särskilt inom tandvården täcker sjukförsäkringsbolagen ofta inte kostnaderna eller endast i begränsad omfattning, så många patienter hoppas på stöd genom privata tandvårdstilläggsförsäkringar.

De riskområden som täcks skiljer sig från leverantör till leverantör och i sin tur från tariff till tariff.

I regel täcks dock kostnaderna för tandbehandlingar som profylax (t.ex. tandrengöring), ortodonti (t.ex. tandställning) eller tandproteser (t.ex. faner, proteser eller kronor).

Även här uppstår dock frågan: “Kompletterande tandvårdsförsäkring aligners – kommer behandlingskostnaden att täckas?”

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Kompletterande tandvårdsförsäkring Aligners: Täcks kostnaderna?

Vissa kompletterande tandvårdsförsäkringar täcker hela eller delar av kostnaderna för osynliga tandregler. Förutsättningen för detta är dock att avtalet har ingåtts i god tid.

För att förhindra att kunderna tecknar tandvårdstilläggsförsäkringar enbart för en viss tjänst (t.ex. tandkorrigering med tandreglering) fastställer de flesta försäkringsgivare spärrtider.

Dessa är vanligtvis cirka sex månader från avtalets början – under denna period ersätts inga behandlingskostnader.

Andra bolag i sin tur fördelar de maximala beloppen för sina förmåner under de första åren efter det att försäkringen tecknats.

Det är därför viktigt att veta: Det är viktigt att alltid teckna en kompletterande tandvårdsförsäkring i god tid innan man börjar med tandreglering.

Ärlighet är ett absolut måste här, eftersom försäkringsbolagen kan ta del av journalerna. Dessutom måste hälsofrågorna alltid besvaras korrekt.

Dessutom måste det finnas ett medicinskt behov av tandkorrigeringen. Behandlingar av rent kosmetiska skäl (t.ex. missnöje med utseendet på sneda tänder) täcks däremot inte.

Frågan: “Kompletterande tandvårdsförsäkring aligners – kommer kostnaderna för en diskret tandkorrigering att täckas?” kan därför inte besvaras på ett generellt sätt.

Kvinna som håller en tandställning i handen med ett leende

Kompletterande tandvårdsförsäkringar för barn och ungdomar

Föräldrar kan också teckna en kompletterande tandvårdsförsäkring för barn och ungdomar med taxor som täcker ortodontisk behandling.

Eftersom mer än hälften av alla barn och tonåringar numera har tandställning kan det vara väl värt det.

Här är det också mycket viktigt att inte missa den rätta tidpunkten för att ingå avtalet. Policyn bör alltid finnas på plats innan barnets eller den unges felställning diagnostiseras av tandläkaren eller ortodontisten.

Det är sant att sjukförsäkringsbolagen vanligtvis betalar för tandregleringar för minderåriga om det finns en medicinsk indikation.

Som redan nämnts är det dock endast minimibestämmelserna som täcks inom ramen för standardförmånerna.

Följaktligen betalas endast enkla tandställningar. Tilläggskostnader för innovativ diagnostik, kortare användningstid eller komfort och estetik (t.ex. tandställning i stället för fast tandställning) faktureras däremot som privata tjänster och måste betalas av patienten.

Äldre barn och ungdomar vill nu också få sina tänder korrigerade på ett diskret sätt. Behandling med Invisalign Teen är möjlig till exempel innan alla permanenta tänder bryter fram och från 11 års ålder.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Kompletterande tandvårdsförsäkring Aligner: Vilken taxa är den rätta?

Tandvårdstilläggsförsäkringar erbjuds numera av otaliga försäkringsbolag. Det hela blir ännu mer komplicerat av att de alla erbjuder olika taxor till olika priser.

Det är därför särskilt viktigt att titta närmare på de enskilda taxorna och deras förmåner.

Du bör bland annat noga överväga om det är bättre för dig med en relativt dyr taxa med 100 procents kostnadstäckning, till exempel, eller med en billigare taxa där endast en del av beloppet, mellan 50 och 70 procent, täcks.

Till en början låter det frestande med leverantörer som varken ställer hälsofrågor eller har spärrtider. Dessa taxor är dock mycket dyra och erbjuder ofta ett relativt litet utbud av tjänster.

I allmänhet rekommenderar vi dock inte bara en kompletterande tandvårdsförsäkring om du planerar att få dina tänder korrigerade.

För i själva verket måste vi nästan alltid betala för tjänster som implantat, fasader, helproteser, rotbehandlingar med krona eller allmän anestesi – och medfinansieringen får oss definitivt att svälja i halsen.

Det lönar sig därför att teckna en prisvärd försäkring i god tid innan tandvården kan bli riktigt dyr i en nödsituation.

Ju tidigare du gör detta, desto billigare blir premien. De blir dyrare med stigande ålder, eftersom risken för försäkringsbolagen ökar.

Äldre par skrattar in i kameran

DrSmile: Det prisvärda alternativet bland leverantörerna av aligner

Behöver du bara en estetisk korrigering av framtänderna eller har du bara en lätt till måttlig felställning?

Då rekommenderar vi den billigare leverantören DrSmile. Detta beror på att företaget erbjuder mycket bra valuta för pengarna och kommunicerar sina priser öppet.

Endast högkvalitativa material och den senaste tekniken används i produktionen “made in Germany & USA”.

Med hjälp av appen övervakar tandläkare och ortodontister regelbundet behandlingsförloppet. Sist men inte minst erbjuder DrSmile ett nöjdhetslöfte.

I den här artikeln jämför vi de två leverantörerna som nämns i den här artikeln mer i detalj: DrSmile vs. Invisalign.

Här kan du ta reda på om din felställning lämpar sig för behandling med aligner.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vanliga frågor om tandvårdsförsäkringar Aligners

Här kommer vi att besvara några vanliga frågor om tilläggsförsäkring för tandregler, kostnader för tandregler i sjukförsäkringen och transparenta tandskenor i sjukförsäkringen.

Täcks tandskenor av en kompletterande tandvårdsförsäkring?

De flesta privata tandvårdsförsäkringar täcker åtminstone en del av kostnaderna för behandling med aligners. Storleken på egenavgiften beror på tariffens förmåner. För barn och ungdomar ingår ortodontisk behandling nästan alltid i tandvårdstilläggsförsäkringens förmåner.

Tandskenor sjukförsäkring: När betalar sjukförsäkringen för tandskenor?

Kostnaderna för en tandreglering täcks i allmänhet endast av sjukförsäkringsbolagen för barn och ungdomar. Men även med dem gäller endast minimikraven, vilket i de flesta fall utesluter tandreglering.

Kan tandreglerna vara avdragsgilla?

Ortodontisk behandling är endast avdragsgill om den utförs av medicinska skäl. Behandlingen kan deklareras som en extraordinär belastning i inkomstskattedeklarationen.

Vilket är bäst: Invisalign eller DrSmile?

De osynliga tandställningen från DrSmile möjliggör främst estetiska korrigeringar av framtänderna – därför är de billigare och ger bra valuta för pengarna. Invisaligns användningsområde är något bredare. Aligners kan korrigera upp till 90 procent av alla ortodontiska fall – även mer komplexa felställningar.

En kvinna håller en justering i handen och ler
Rate this post

Sharing is caring!