Skip to Content

Överbett: Vad är det egentligen och hur fungerar behandlingen?

Vill du få ditt överbett behandlat? Då har du kommit till rätt ställe. I den här artikeln hittar du all viktig information om själva felställningen och behandlingen av överbett.

Tandläkare och ortodontister talar alltid om en så kallad felställning när en eller flera tänder är utanför den ideala formen för tandbågen i över- eller underkäken.

De kan till exempel vara roterade, tänderna kan vara framåt eller bakåt, eller de kan helt enkelt inte växa ut där de ska.

De flesta tandförskjutningar har endast estetiska effekter. Det betyder att även om de stör oss visuellt har de ingen negativ inverkan på vår hälsa.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

I vissa fall kan dock sneda tänder påverka intaget av mat och rengöringen av tänderna negativt, eller till och med leda till talstörningar (t.ex. lismning).

I sällsynta fall kan allvarliga hälsokonsekvenser uppstå till och med till följd av allvarliga tandförskjutningar.

En relativt vanlig felställning är det så kallade överbett. Detta är en felställning av överkäken.

Detta är ofta relativt ofarligt och behöver endast i sällsynta fall behandlas av hälsoskäl.

I den här artikeln hittar du mer information om överbett och behandlingsalternativ.

Här kan du också ta reda på om diskret behandling med osynliga tandställningar (aligners) är möjlig.

Vill du veta det direkt? Boka då en tid för en kostnadsfri och icke-bindande konsultation här.

Här hittar du en första översikt över alla felställningar.

Många patienter har redan framgångsrikt behandlat sina felställda tänder med osynliga tandskenor. Ta en titt på deras bilder före/efter här.

Ung kvinna som är eftertänksam - överbett

Överbettsprofil: Vad är det egentligen?

Viktigt att veta: Det behöver inte alltid vara ett felbett. Det är nämligen helt normalt att ha ett litet överbett i käken och det finns hos nästan alla.

Tandläkare och ortodontister talar egentligen bara om en felställning när överbettet tydligt överskrider det normala.

Den tekniska termen för överbett är “prognathism”. Man skiljer mellan horisontella och vertikala överbett.

Vi talar alltid om ett horisontellt överbett när överkäken är för långt fram och underkäken för långt bak.

Vid denna så kallade overjet är antingen underkäken för liten i förhållande till överkäken eller vice versa. De övre eller nedre framtänderna ligger då för långt framför de andra framtänderna.

Det finns därför en märkbar lucka, som de flesta av de drabbade uppfattar som en visuell begränsning.

Detta utrymme mellan tänderna kallas också “främre tandsteg”. Vid normal tandställning bör det bara vara cirka 2 millimeter – men vid ett kraftigt överbett är det betydligt mer.

I många fall är det horisontella överbetet förknippat med ett vertikalt överbett . Detta kallas överbett och gör att de nedre framtänderna tydligt täcks av de övre framtänderna.

Ett överbett kan till exempel se ut så här:

Överbett - felställningar

Orsaker till överbett: Hur utvecklas felställningen?

Ett överbett kan antingen vara genetiskt betingat eller förvärvat eller uppmuntras av olika vanor.

De sistnämnda omfattar till exempel:

 • Sugning av tummen
 • Dummies (dummy överbett)
 • Tongpressare
 • Nagelbitning
 • Tugga på pennor

Den orsakas antingen av en felställning av tänderna (tandöverbett) eller av en felställning av käken (skelettöverbett).

Vi talar om överbett när problemet finns på tandnivå. I det här fallet är t.ex. incisivtändernas axel inte korrekt eller tänderna står för nära varandra.

Ett skeletalt överbett kan däremot bero på att käkbenet utvecklas oregelbundet eller felaktigt.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vilka hälsoeffekter kan ett överbett ha?

Som redan nämnts har alla människor ett lätt överbett. Detta har dock ingen negativ inverkan på utseendet och tandraderna ser fortfarande harmoniska ut.

Ett kraftigt överbett kan dock leda till olika begränsningar och påverka samarbetet mellan senor, muskler och leder.

Eventuella hälsokonsekvenser eller symtom på överbett kan vara:

 • En överbelastning av den drabbade vävnaden och tänderna. Detta är ofta inte direkt märkbart. Till följd av den felaktiga tryckbelastningen kan tänderna dock förskjutas eller luta, vilket leder till att tänderna sticker ut framåt eller bakåt.
 • Risken för skador på de övre framtänderna ökar.
 • Tänder och käkleder slits snabbare eftersom de ständigt belastas på fel sätt.
 • Huvudvärk och muskelspänningar kan förekomma.
 • I vissa fall uppstår problem och smärta när man biter och tuggar.
 • Det kan också vara svårt att stänga munnen. Incisorerna spolas då inte längre tillräckligt med saliv, vilket ökar risken för karies.
 • Talproblem kan vara en följd om överbett gör att gommen, läpparna och käken inte fungerar optimalt tillsammans.
 • Sist men inte minst kan synnedsättningen leda till psykologiska konsekvenser om felställningen påverkar ansiktsformen eller orsakar “buck teeth” (framtänder som sticker ut framåt). Illvilliga tungor talar till och med om en hästbit.

När bör ett överbett behandlas?

Tandläkare och ortodontister talar alltid om en felställning när det finns en avvikelse över eller under det normala intervallet.

Det vertikala och horisontella överbetet bör vara mellan två och fyra millimeter i en normal tanduppsättning.

Mellan fyra och åtta millimeter finns ett så kallat djupt överbett . Ett allvarligt överbett är när överbettet är mer än nio millimeter.

Experter rekommenderar dock ortodontisk behandling av överbett i vissa fall från så lite som fyra millimeter.

Överbett vuxna och barn: Hur kan det behandlas?

Tyvärr är det omöjligt att korrigera ett överbett själv; tandläkaren eller ortodontisten måste alltid göra det.

Både tand- och käkskador kan i allmänhet behandlas något lättare hos barn än hos vuxna.

Detta beror på att tandrötterna och käkbenet inte är fullt utvecklade hos unga människor och att de därför inte sitter fast.

Hos barn är det därför i många fall möjligt att behandla överbett med en lös tandställning.

Men vuxna behöver inte heller ge upp hoppet om raka tänder och ett vackert leende.

Även för dem är ortodontiska behandlingar nästan alltid framgångsrika och de kan få sitt överbett korrigerat utan problem.

Kvinna jämför tandregler med fasta tandställningar

Överbett: Vuxna kan inte undvika tandställning

Beroende på hur allvarlig felställningen är kan överbett hos vuxna i vissa fall behöva behandlas med en fast tandställning.

Om det finns ett extremt överbett kan det till och med vara nödvändigt med en överbettskirurgi . Fasta tandställningar måste bäras i flera månader, i vissa fall till och med i flera år.

Många vuxna är dock rädda för begränsningarna med fasta tandställningar på jobbet och i vardagen.

Även av estetiska skäl är fasta tandställningar en absolut nödlösning för de flesta vuxna.

Sedan har vi det relativt höga priset. Detta beror på att sjukförsäkringen endast täcker kostnaderna för behandling av överbett i extrema fall.

I regel måste dock en korrigering av överbett för vuxna betalas av patienten, vilket ofta inte är någon lätt match med behandlingskostnader från 6 000 euro och uppåt.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

DrSmile: Behandla överbett med osynliga tandställning

I vissa fall kan vuxna dock undvika fasta tandställningar. I lindriga till måttliga fall är det ofta möjligt att behandla med genomskinliga tandskenor.

Dessa så kallade aligners möjliggör diskret tandkorrigering eftersom de är helt genomskinliga och passar exakt på tänderna.

De kan tas bort när som helst. Detta rekommenderas dock endast för att äta och för daglig tandvård, eftersom de måste bäras i minst 22 timmar per dag.

Ett annat plus är priset: kostnaden för osynliga tandskenor börjar till exempel på bara 1790 euro eller 33 euro i månaden hos den välkända leverantören DrSmile.

Här hittar du mer information om DrSmile.

Du kan ta reda på om ditt överbett kan behandlas med osynliga tandregler under en kostnadsfri och icke-bindande konsultation, som du kan boka här.

Om vanliga tandregler når sina gränser, kan tandreglerna från Invisalign kan i vissa fall behandla överbett. De är dock dyrare än konkurrenternas produkter.

Ett exempel på ett överbett som framgångsrikt korrigerades med DrSmile osynliga tandställning:

DrSmile före och efter bilder: Överbett

Vanliga frågor om behandling av överbett och tandställning vid överbett

Här svarar vi på några vanliga frågor om behandling av överbett och tandställning vid överbett.

Hur mycket överbett är normalt?

En normal tanduppsättning har alltid ett lätt överbett på 2-4 millimeter. Tandläkare och ortodontister talar endast om felställning när detta normala intervall överskrids.

Hur behandlar man ett överbett?

Hos barn och ungdomar kan överbett behandlas med lösa eller fasta tandställningar. För vuxna måste fasta tandställningar användas i allvarliga fall. För milda till måttliga överbett är det möjligt att behandla med osynliga tandskenor.

Hur ser den perfekta biten ut?

Tandläkare och tandtekniker definierar den ideala tandställningen på följande sätt: Tänderna i överkäken och tänderna i underkäken griper in i varandra som ett kugghjul. De övre framtänderna biter ungefär två till tre millimeter ovanför de nedre. Dessutom är överkäken något bredare än underkäken.

Äldre kvinna ler mot kameran
Rate this post

Sharing is caring!