Skip to Content

Retainer: Typer och information för tiden efter tandkorrigering

Det finns olika typer av retainer för att stabilisera tänderna efter en tandreglering. Du hittar all information om ämnet här.

En retainer är en ortodontisk apparat som används efter tandkorrigering för att bibehålla den uppnådda tandpositionen.

Det är en tunn trådkonstruktion som anpassas individuellt till tänderna och som antingen sitter fast på baksidan av tänderna eller är löstagbar.

Om tänderna har korrigerats med skenor används osynliga tandskenor som retainer.

Retainern spelar en viktig roll för att säkerställa att tänderna inte rör sig tillbaka till sin tidigare position efter korrigeringen.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Betydelsen av en retainer vid tandkorrigering

Efter en lyckad tandkorrigering med tandställning eller aligners är det viktigt att bibehålla den nya tandpositionen på lång sikt.

Utan en retainer finns det en risk att tänderna gradvis återgår till sin ursprungliga position, eftersom vävnaden och benstrukturen behöver tid för att anpassa sig till den nya tandpositionen.

En retainer ser till att tänderna stabiliseras och behåller sin position.

Vilka typer av retainers finns det?

Det finns olika typer av retainers beroende på den tidigare typen av tandkorrigering. Dessa omfattar bland annat:

1. avtagbar hållare

Den avtagbara retainern är ett annat alternativ för att bibehålla den uppnådda tandpositionen.

Den består av en plastplatta som tillverkas individuellt för patienten och täcker antingen hela tandraden eller bara en del av den.

Den avtagbara retainern bärs vanligtvis på natten och under vissa perioder under dagen.

Den avtagbara retainern ger flexibilitet och komfort. Den kan enkelt avlägsnas för att underlätta den dagliga munhygienen och gör att patienten kan utföra vissa aktiviteter som att äta vissa livsmedel utan begränsningar.

Det är dock viktigt att använda den avtagbara retainern regelbundet enligt tandläkarens anvisningar för att bibehålla den önskade tandpositionen.

Om tänderna har korrigerats med skenor används osynliga tandskenor som retainer.

Dessa liknar de skenor som redan använts under behandlingen.

Närbild av en osynlig tandskena - Retainer: Typer och information

2. fast hållare

En fast tandställning kallas också en lingual tandställning eftersom den fästs på tungan eller på tändernas inre yta.

Den består av en tunn tråd som fästs på insidan av tanden med hjälp av ett speciellt lim.

Den fasta retainern är osynlig för patienten och arbetar kontinuerligt för att hålla tänderna i rätt position.

Funktionen och egenskaperna hos den fasta retainern är imponerande. Det ger en konstant tryckkraft på tänderna, vilket förhindrar att de flyttas tillbaka till sin tidigare position.

Den fasta retainern är mycket stabil och kräver inte patientens aktiva medverkan.

Det är dock viktigt att gå på regelbundna kontroller hos tandläkaren för att säkerställa att retainern är intakt och fyller sin funktion.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

När ska retainern tas bort?

Beslutet att ta bort en retainer beror på patientens individuella situation.

Vanligtvis tas retainern bort när tandläkaren bedömer att tänderna är tillräckligt stabila och att sannolikheten för att de ska återgå till ursprungsläget är minimal.

Detta sker vanligtvis efter en viss tids användning, som kan variera beroende på patient.

Procedur för borttagning av hållare

Avlägsnandet av retainern utförs i flera steg för att säkerställa att tänderna förblir stabila och att den önskade tandpositionen bibehålls.

  • Steg 1, Undersökning av tandpositionen: Innan retainern tas bort gör tandläkaren en grundlig undersökning av tandpositionen för att säkerställa att tänderna är tillräckligt stabila och att retainern kan tas bort på ett säkert sätt.
  • Steg 2, Avlägsnande av retainer: Retainern avlägsnas försiktigt av tandläkaren. Var försiktig så att du inte skadar retainern eller påverkar tänderna.
  • Steg 3, Uppföljningskontroll: Efter att retainern har tagits bort görs en uppföljningskontroll för att säkerställa att tänderna förblir stabila och att den önskade tandställningen bibehålls. Vid behov kan ytterligare åtgärder vidtas för att stabilisera tänderna.
Ung kvinna ler hos tandläkaren

Kostnader för borttagning av retainer

Kostnaden för att ta bort en retainer kan bero på ett antal faktorer, inklusive typen av retainer, fallets komplexitet och tandläkarmottagningens individuella avgiftsstruktur.

I regel är kostnaderna för borttagning av retainer måttliga och täcks helt eller delvis av många tandvårdsförsäkringar.

Den genomsnittliga kostnaden för borttagning av retainer kan variera beroende på plats och tandläkarmottagning.

Det är tillrådligt att klargöra frågan om kostnader med tandläkaren innan retainern tas bort och att utnyttja eventuella försäkringsförmåner.

Slutsats om typer av retainer och information

En retainer spelar en viktig roll för att bibehålla den uppnådda tandpositionen efter en tandkorrigering.

Det finns olika typer av retainers, t.ex. fasta och avtagbara retainers.

Beslutet om en specifik retainer beror på den individuella situationen och patientens preferenser.

Retainern tas bort i flera steg för att hålla tänderna stabila.

Kostnaden för borttagning av retainer varierar beroende på den individuella situationen och tandläkarmottagningen.

Få 1700kr rabatt på din tandreglering!
En kvinna håller en tandreglering i handen och ler med tummen upp.

Boka en konsultation nu på en närliggande DrSmile-partnerpraktik och ta reda på om tandreglering med aligners är något för dig.

Mötet är helt utan bindande verkan och medför inga kostnader.

Med koden “THATSMILE1700” får du 1700kr rabatt på behandlingen.

Vanliga frågor om retainers Typer och information

Här svarar vi på några vanliga frågor om olika typer av förskott och information.

Hur länge måste du använda en retainer?

Hålltiden för en retainer kan variera beroende på den individuella situationen. I regel bärs en retainer under en period på flera månader till några år. Tandläkaren bestämmer den optimala användningstiden baserat på tändernas position och behandlingsförloppet.

Gör det ont att ta bort en retainer?

Avlägsnandet av en retainer är vanligtvis smärtfritt. Tandläkaren går försiktigt tillväga för att minimera eventuella obehag eller smärta. I vissa fall kan du uppleva ett lätt tryck eller obehag, men det brukar försvinna snabbt.

Hur ofta ska jag rengöra den avtagbara retainern?

Det är viktigt att rengöra den avtagbara retainern regelbundet för att upprätthålla hygienen. Vi rekommenderar att du rengör retainern noggrant med en tandborste och mild tvål minst en gång om dagen. Dessutom kan speciella rengöringstabletter eller lösningar användas för att säkerställa noggrann rengöring.

Kan en tandställning återanvändas?

I de flesta fall tillverkas en retainer individuellt för patienten och är därför inte avsedd att återanvändas. Om vissa villkor är uppfyllda och retainern fortfarande är i gott skick kan det dock i vissa fall vara möjligt att återanvända den. Det är dock viktigt att diskutera detta med tandläkaren.

Kan du ta bort retainern själv?

Vi rekommenderar att du inte tar bort retainern själv eftersom det kan skada retainern eller tänderna. Avlägsnandet av retainern bör utföras av en tandläkare för att säkerställa ett säkert och skonsamt avlägsnande.

Rate this post
Alexander
Author: Alexander

Sharing is caring!